Indstilling af afspilningsområde [Playback Range]

Du kan indstille afspilningsområdet for musiknumre.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Music Settings] [Playback Range] den ønskede type afspilningsområde.


Type - ikon
Beskrivelse
[All Range] - intet ikon
Afspiller alle musiknumre i alle den ønskede søgemetodes lister.
Hvis du f.eks. starter afspilning fra en albumliste, afspilles alle album i din "WALKMAN".
[Selected Range] -
Afspiller kun musiknumre i listen, hvor afspilningen starter.
Hvis du f.eks. starter afspilning fra en albumliste, afspilles kun musiknumrene i det album.

Bemærkning
  • Hvis du starter afspilning fra en bogmærkeliste, afspilles kun musiknumrene i den bogmærkeliste, og musiknumre i andre bogmærkelister afspilles ikke, selvom [Playback Range] er indstillet til [All Range].