Indstilling af lydkvalitet (CLEAR BASS) [Equalizer]


Du kan indstille lydkvaliteten i overensstemmelse med musikgenren osv.

Indstilling af lydkvalitet

  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Music Settings] [Equalizer] den ønskede type equalizer.


Type - ikon
Beskrivelse
[None] - intet ikon
Indstilling af lydkvalitet er deaktiveret.
[Heavy] -
Fremhæver de høje og lave områder for at få en effektfuld lyd.
[Pop] -
Fremhæver mellemtoneområdet og er ideel til sang.
[Jazz] -
Fremhæver de høje og lave områder for at få levende lyd.
[Unique] -
Fremhæver høje og lave områder, så selv svage lyde kan høres.
[Custom 1] -
Brugertilpassede lydindstillinger, hvor du kan justere hvert frekvensområde individuelt [Detaljer].
[Custom 2] -

Tilpasning af lydkvalitet

Equalizerindstillingerne indeholder CLEAR BASS-indstillingen. Hvis CLEAR BASS-indstillingsværdien øges, kan din "WALKMAN" gengive dynamisk dyb bas uden forvrængning, selv ved høj lydstyrke. Du kan gemme værdien for CLEAR BASS (bas) og 5-båndsequalizer som [Custom 1] eller [Custom 2].
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Music Settings] [Equalizer] [Custom 1] eller [Custom 2].

  1. Tryk på knappen / for at vælge CLEAR BASS eller frekvensområdet, tryk på knappen / for at justere indstillingsniveauet, og tryk derefter på knappen for at bekræfte.

  • Når du har justeret indstillingsniveauet, skal du huske at trykke på knappen for at bekræfte. Husk at bekræfte, før du trykker på knappen BACK/HOME – ellers annulleres indstillingen.