Afspilning med Clear Stereo [Clear Stereo]

[Clear Stereo] gør det muligt at udføre en individuel digital behandling af højre og venstre lyd.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Music Settings] [Clear Stereo] den ønskede type indstilling.

Bemærkning
  • Funktionen [Clear Stereo] har til hensigt at give dig den optimale effekt med de kabeltilsluttede hovedtelefoner (medfølger). Effekten [Clear Stereo] kan muligvis ikke opnås med andre høretelefoner. Når der bruges andre høretelefoner, skal [Clear Stereo] indstilles til [Off].

  • Funktionen [Clear Stereo] fungerer ikke under Bluetooth-kommunikation.