Visning af sangtekster [Display Lyrics]

Du kan få vist sangtekster, hvis der er en LRC-fil for musiknummeret på din "WALKMAN". Se [Detaljer] for oplysninger om, hvordan du opretter LRC-filer.
Bemærkning
  • Nogle LRC-filer kan muligvis ikke afspilles på din "WALKMAN" afhængigt af filformatet.

  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Music Settings] [Display Lyrics] den ønskede type visning.


Type
Beskrivelse
[On]
Viser sangtekster, hvis musiknummeret, som aktuelt afspilles, har en LRC-fil.
[On (Screen Always On)]
Viser sangtekster, hvis musiknummeret, som aktuelt afspilles, har en LRC-fil. Din "WALKMAN" slukker ikke skærmen under afspilning af musiknumre, uanset om der er en LRC-fil for det aktuelle musiknummer eller ej.
[Off]
Viser ikke sangtekster. (*1)

(*1) Hvis [Karaoke/Language Study] er indstillet til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode], vises sangtekster uanset denne indstilling [Detaljer].
Bemærkning
  • Hvis sangtekster ikke vises korrekt, skal du gemme LRC-filen i UTF-8-kodningen og overføre den til din "WALKMAN" igen.

  • Din "WALKMAN" kan vise op til 1.024 linjer sangtekster for hvert musiknummer.

  • Du kan ikke få vist sangtekster på lydafspilningsskærmen for podcast [Detaljer].