Sådan sorteres videolisten [Order of Video List]

Du kan sortere videolisten efter dato eller titel.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Video Settings] [Order of Video List] den ønskede rækkefølge for videoliste.


Type
Beskrivelse
[Date/Time (Oldest)]
Sorterer videolisten efter overførsels-/optagedato i stigende rækkefølge.
[Date/Time (Newest)]
Sorterer videolisten efter overførsels-/optagedato i faldende rækkefølge.
[Title (A>Z)]
Sorterer videolisten efter titel i stigende rækkefølge.
[Title (Z>A)]
Sorterer videolisten efter titel i faldende rækkefølge.

Bemærkning
  • Indstillingen for rækkefølgen for videolisten fungerer muligvis ikke afhængigt af skærmen.