Indstilling af visningsformatet for fotolisten [Photo List Format]

Din "WALKMAN" har to visningsformater.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Photo Settings] [Photo List Format] den ønskede type format for fotoliste.


Type
Beskrivelse
[Thumbnail + Title]
Viser en fototitel med et miniaturebillede i fotolisten.
[Thumbnail Only]
Viser kun et miniaturebillede i fotolisten.

Bemærkning
  • Miniaturebilleder vises muligvis ikke afhængigt af filformatet.