Indstilling af modtagelse [Scan Sensitivity]

Du kan ændre modtagefølsomheden for FM-radio. Når du vælger stationer, kan FM-modtageren modtage uønskede sendestationer på grund af for høj følsomhed. I dette tilfælde skal du indstille modtagelsen til [Low].
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [FM Radio Settings] [Scan Sensitivity] [Low] eller [High].