Indstilling af mono/stereo [Mono/Auto]

Hvis der forekommer støj under FM-modtagelsen, skal modtageren indstilles til [Mono] for at optage i mono. Hvis du indstiller den til [Auto], vælges mono/stereomodtagelse automatisk afhængigt af modtageforholdene.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [FM Radio Settings] [Mono/Auto] [Mono] eller [Auto].