Anvendelse af lydeffekter [Sound Effect Preset]

Du kan vælge, om du vil anvende lydeffekterne ([Equalizer] [Detaljer], [VPT (Surround)] [Detaljer], [DSEE (Sound Enhance)] [Detaljer] og [Dynamic Normalizer] [Detaljer]) eller ej. Hvis du vælger at anvende dem, indstilles alle effekter.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Bluetooth Settings] [Sound Effect Preset] den ønskede enhed den ønskede type indstilling.

  • Hvis du vælger [On], anvendes indstillingen for lydeffekt.

Bemærkning
  • Du kan ikke ændre indstillingerne for lydeffekt for Bluetooth-lydenheder fra din "WALKMAN".

  • Funktionen [Clear Stereo] fungerer ikke under Bluetooth-kommunikation.