Slå alarmen til/fra [Alarm On/Off]

  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Alarm Settings] [Alarm On/Off] den ønskede type indstilling.

Bemærkning
  • Hvis alarmen er slået til, vises i området med oplysninger.