Indstilling af alarmtiden [Alarm Time]

  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Alarm Settings] [Alarm Time].

  1. Tryk på knappen / for at vælge timer, og tryk derefter på knappen / for at ændre værdien.

  1. Som i trin 2, dog skal du vælge minutter.

  1. Tryk på knappen for at bekræfte.