Indstilling af gentagindstillingen [Repeat]

Du kan indstille, at alarmen skal gå i gang en gang ([Off]), hver dag, fra mandag til fredag eller fra mandag til lørdag.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Alarm Settings] [Repeat] den ønskede type indstilling.