Valg af alarmlyd [Alarm Sound Settings]

Du kan vælge et musiknummer som alarmlyd. Når alarmen går i gang, afspilles det valgte musiknummer igen og igen, indtil du stopper det.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Alarm Settings] [Alarm Sound Settings] den ønskede type indstilling.


Type
Beskrivelse
[Default Alarm Sound]
Udsender en gemt alarmlyd, når alarmen går i gang.
[Alarm Song]
Afspiller det valgte musiknummer, når alarmen går i gang.

Valg af musiknummer for alarmen

  1. Menuen Home: Vælg [Music] den ønskede søgemetode det ønskede musiknummer.

  1. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist indstillingsmenuen.

  1. Vælg [Set As Alarm Song].