Indstilling af sleeptimer [Sleep Timer Settings]

 1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Sleep Timer Settings] den ønskede type indstilling.

 • Deaktivering af sleeptimer: [Off]

 • Aktivering af sleeptimer: [After 30 Min], [After 60 Min], [After 90 Min], [After 120 Min]

Tip
 • vises i området med oplysninger, når sleeptimeren er indstillet.

Bemærkning
 • Sleeptimeren aktiveres ikke i følgende situationer.

 • Lydoptagelse.

 • Brug af [Auto Preset] for FM-radio.

 • Analyse af musiknumre for "SensMe™ Channels".

 • Når alarmen er i gang.

 • Hvis afspilleren sættes i standby.

 • Hvis din "WALKMAN" sluttes til en computer.

 • Behandler Bluetooth-forbindelse.