Begrænsning af lydstyrken [AVLS (Volume Limit)]

Du kan bruge [AVLS (Volume Limit)] (Automatic Volume Limiter System) til at begrænse den højest tilladelige lydstyrke for at undgå høreskader eller forstyrrelser. Med [AVLS (Volume Limit)] kan du reducere lækkende støj ved høj lydstyrke, følelsen af undertrykkelse og faren ved at blokere lyde udefra.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Common Settings] [AVLS (Volume Limit)] den ønskede type indstilling.

Bemærkning
  • Funktionen [AVLS (Volume Limit)] fungerer ikke under Bluetooth-kommunikation.