Deaktivering af betjeningslyde [Beep Settings]

Du kan aktivere eller deaktivere betjeningslydene for din "WALKMAN".
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Common Settings] [Beep Settings] den ønskede type indstilling.

Bemærkning
  • Der er ingen biplyd under Bluetooth-kommunikation.