Justering af skærmens lysstyrke [Brightness]

Du kan indstille skærmens lysstyrke til ét af 5 niveauer.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Common Settings] [Brightness].

  1. Tryk på knappen / for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen for at bekræfte.

Tip
  • Skærmens lysstyrke er muligvis lav uanset indstillingen. Dette kan også ske, hvis du tilslutter din "WALKMAN" via USB-kablet.