Indstilling af tapet [Wallpaper Settings]


Du kan indstille skærmens tapet.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Common Settings] [Wallpaper Settings] den ønskede type tapet.


Type
Beskrivelse
[Default Wallpaper]
Viser standardtapetet.
[User’s Wallpaper]
Viser foto indstillet som tapet.
[User’s W.p.(dark)]
Viser foto indstillet som tapet.
Denne indstilling reducerer fotoets lysstyrke, så du nemt kan genkende menuelementer eller ikoner.

Sådan indstilles et ønsket foto som tapet

Du skal angive et foto på din "WALKMAN", før [User’s Wallpaper] eller [User’s W.p.(dark)] vælges for at indstille fotoet som tapet.
  1. Menuen Home: Vælg [Photos] den ønskede søgemetode det ønskede foto.

  1. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist indstillingsmenuen.

  1. Vælg [Set as Wallpaper].