Sådan begrænses opladningsmængden [Battery Care]

Du kan bruge tilstanden [Battery Care] til at reducere kapacitetsforringelse forårsaget af opladning og afladning og forhindre, at batteriets holdbarhed reduceres.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Common Settings] [Battery Care] den ønskede type indstilling.

Bemærkning
  • Hvis [Battery Care] er indstillet til [On], begrænses den maksimale opladningskapacitet til 90 %. Som følge deraf forkortes batteriets holdbarhed mellem opladninger med ca. 10 %.

  • I tilstanden [Battery Care] forsvinder den første streg på ikonet noget hurtigere end normalt. Dette er et resultat af at stoppe opladning af batteriet, før det er helt opladet (så batteriets holdbarhed øges), og er ikke en fejl.