Gendannelse af standardindstillingerne [Reset All Settings]

Du kan gendanne standardindstillingerne på din "WALKMAN". Nulstillingen af din "WALKMAN" sletter ikke data som musik, videoer og fotos.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Common Settings] [Reset/Format] [Reset All Settings] [Yes].

Bemærkning
  • Hvis du vælger denne funktion under afspilning, sætter din "WALKMAN" afspilningen i pausetilstand, før nulstillingen udføres.

  • Nulstilling af din "WALKMAN" sletter parringsinformationer for Bluetooth-enheder.