Formatering af hukommelse [Format]

Du kan formatere den indbyggede flashhukommelse på din "WALKMAN".
Bemærkning
  • Hvis hukommelsen formateres, slettes alle data (musiknumre, videoer, fotos osv., herunder dataeksempler, som afspilleren blev leveret med, medfølgende softwareinstallationer og Brugervejledning). Sørg for at kontrollere dataene i hukommelsen, før du udfører en formatering, og eksporter eventuelle vigtige data til computerens harddisk.

  • Den indbyggede flashhukommelse på din "WALKMAN" må ikke formateres (initialiseres) med Windows Stifinder. Hvis du har formateret den med Windows Stifinder, skal formateringen gentages med din "WALKMAN".

  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Common Settings] [Reset/Format] [Format].

  1. Vælg [Yes].

[All data will be deleted. Proceed?] vises.
  1. Vælg [Yes].

[Memory formatted.] vises efter udført formatering.