Brug af tilstanden USB-forbindelse [USB Connection Mode]

Når der tilsluttes til en computer med USB-kablet, vil nogle computere ikke kunne oprette USB-forbindelse til din "WALKMAN", så din "WALKMAN" ikke viser [Connected USB. The player cannot be operated.] eller [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.].
I dette tilfælde kan du få vist standbyskærmen for USB-forbindelsen før tilslutning, så din "WALKMAN" kan fokusere på at oprette en USB-forbindelse med større pålidelighed.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Common Settings] [USB Connection Mode].

  1. Vælg [Yes].

Din "WALKMAN" går i standbytilstand for USB-forbindelsen, så standbyskærmen for USB-forbindelsen vises. Efter tilslutning til en computer med USB-kablet, vises [Connected USB. The player cannot be operated.] eller [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.].