Skærm

"" vises i stedet for en titel eller sangtekster.
  • Titlen eller sangteksterne indeholder tegn, der ikke kan vises på din "WALKMAN".

[Unknown] vises for albummets eller kunstnerens navn osv.
  • Dataene indeholder ingen oplysninger om albummets eller kunstnerens navn osv.

Der vises underlige tegn.
  • Der er valgt et forkert sprog.

  • Vælg det korrekte sprog under [Language Settings] [Detaljer], og overfør dataene til din "WALKMAN" igen.

Skærmen bliver mørk, når der vises et foto.
  • Betjening har ikke fundet sted i det tidsrum, som er valgt i [Screen Off Timer] [Detaljer].

  • Tryk på en vilkårlig knap.

Skærmen slukkes.
  • Betjening har ikke fundet sted i det tidsrum, som er valgt i [Screen Off Timer] [Detaljer].

  • Tryk på en vilkårlig knap.

  • [On-Hold Display] er indstillet til [No].