Strøm

Batteriets holdbarhed er kort.
 • Driftstemperaturen er under 5 °C.

 • Batteriets holdbarhed bliver kortere som følge af batteriets egenskaber. Dette er ikke en fejl.

 • Batteriets opladningstid er ikke tilstrækkelig.

 • Lad batteriet op, indtil vises.

 • Det er muligt at spare på batteriet og forlænge brugstiden for din "WALKMAN" ved at justere indstillingerne eller administrere strømstyringen [Detaljer].

 • Din "WALKMAN" har ikke været brugt i over et år.

 • Afhængigt af de forhold, som din "WALKMAN" bruges under, er batteriet muligvis blevet forringet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.

 • [Battery Care] er indstillet til [On].

 • Hvis [Battery Care] er indstillet til [On], begrænses den maksimale opladningskapacitet til 90 %, og den første streg på ikonet forsvinder hurtigt [Detaljer].

 • Når batteriets holdbarhed halveres i forhold til normalt efter en fuld opladning, er det på tide at skifte batteriet ud.

 • Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.

Din "WALKMAN" kan ikke lade batteriet op.
 • USB-kablet er ikke sluttet korrekt til USB-porten på computeren.

 • Fjern og isæt USB-kablet.

 • Brug det medfølgende USB-kabel.

 • Batteriet lades op ved en temperatur, der ligger uden for intervallet 5 °C til 35 °C.

 • Batteriet kan ikke oplades, hvis ikonet vises. Batteriet skal lades op ved en temperatur på mellem 5 °C til 35 °C.

 • Computeren er ikke tændt.

 • Tænd computeren.

 • Computeren er sat i standby eller dvale.

 • Aktiver computeren fra standby eller dvale.

 • Der bruges USB-hub.

 • Tilslutning af din "WALKMAN" via USB-hub fungerer muligvis ikke. Slut din "WALKMAN" til computeren med USB-kablet (medfølger).

 • Computerens operativsystem understøttes ikke af din "WALKMAN".

 • Hvis du vil oplade din "WALKMAN", skal du slutte din "WALKMAN" til en computer med et operativsystem, som understøttes af din "WALKMAN" [Detaljer].

 • Din "WALKMAN" har ikke været brugt i over et år.

 • Afhængigt af de forhold, som din "WALKMAN" bruges under, er batteriet muligvis blevet forringet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.

 • Hvis problemet ikke forsvinder, når du prøver forslagene ovenfor, skal du trykke på knappen RESET på din "WALKMAN" [Detaljer] og slutte den til computeren igen med USB-kablet (medfølger).

Din "WALKMAN" slukker automatisk.
 • Din "WALKMAN" slukker automatisk for at spare på batteriet.

 • Tryk på en vilkårlig knap for at tænde din "WALKMAN".

Opladningen udføres meget hurtigt.
 • Det tager kun kort tid at lade batteriet helt op, hvis batteriet er næsten helt ladet op, når opladningen begynder.