Tilslutning til en computer

Softwaren kan ikke installeres.
 • Din computer har et operativsystem, som ikke understøttes af din "WALKMAN".

 • Kontroller computerens operativsystem [Detaljer].

 • Der kører anden software på Windows.

 • Hvis der kører en anden software, kan den forstyrre installationen. Sørg især for at stoppe sikkerhedssoftware, da den kan belaste computeren voldsomt.

 • Der er ikke nok ledig plads på harddisken.

 • Kontroller, hvor meget ledig plads der kræves på harddisken for at installere programmet, og slet om nødvendigt nogle filer.

 • Din konto har ingen administratorprivilegier, eller du er ikke logget på som computerens administrator.

 • For at installere softwaren skal du logge på med en konto med administratorprivilegier eller logge på som computerens administrator.

 • En meddelelse dækkes af installationsskærmen.

 • Tryk på tasten [Alt], og hold den nede, og tryk på tasten [Tab] flere gange, indtil meddelelsen vises. Følg så meddelelsen.

Statusbjælken på installationsskærmen fortsætter ikke. Eller harddiskens adgangslampe lyser ikke i flere minutter.
 • Vent, indtil installationen er fuldført, da den forløber korrekt. Installationen kan tage 30 minutter eller mere afhængigt af computeren.

[Connected USB. The player cannot be operated.] eller [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] vises ikke ved tilslutning til computeren med USB-kablet (medfølger) (computeren registrerer ikke din "WALKMAN").
 • USB-kablet er ikke sluttet korrekt til USB-porten på computeren.

 • Fjern og isæt USB-kablet.

 • Brug det medfølgende USB-kabel.

 • Der bruges USB-hub.

 • Tilslutning af din "WALKMAN" via USB-hub fungerer muligvis ikke. Slut din "WALKMAN" direkte til computeren med USB-kablet (medfølger).

 • Der er muligvis noget i vejen med USB-porten på computeren.

 • Slut din "WALKMAN" til en anden USB-port på computeren.

 • Når du bruger din "WALKMAN" første gang, eller når batteriniveauet er lavt, kan din "WALKMAN" være ca. 30 sekunder om at vise meddelelsen efter tilslutning til en computer. Dette er ikke en fejl.

 • Softwareautentificeringen udføres muligvis, og den kan tage ret lang tid. Vent et øjeblik.

 • Softwareinstallationen mislykkes.

 • Installer softwaren igen ved hjælp af installationsprogrammet. Importerede data berøres ikke.

 • Hvis din "WALKMAN" indstilles til standbytilstand for USB-forbindelsen før tilslutning til en computer, kan du muligvis oprette forbindelsen mellem din "WALKMAN" og computer med større pålidelighed.

 • Vælg [Yes] for [USB Connection Mode] [Detaljer]. Din "WALKMAN" går i standbytilstand for USB-forbindelsen, og standbyskærmen for USB-forbindelsen vises.

 • Computeren kører en anden software end den, der blev brugt under overførslen.

 • Fjern USB-kablet, vent nogle få minutter, og tilslut derefter igen. Hvis problemet fortsætter, skal du fjerne USB-kablet, genstarte computeren og derefter tilslutte USB-kablet.

 • Hvis problemet ikke forsvinder, når du prøver forslagene ovenfor, skal du trykke på knappen RESET på din "WALKMAN" og slutte den til computeren igen med USB-kablet (medfølger).

Der kan ikke overføres data til din "WALKMAN" fra computeren.
 • Overførslen kan være blevet stoppet af støj, f.eks. statisk elektricitet osv. Dette sker for at beskytte dataene.

 • Fjern og tilslut din "WALKMAN".

 • Hvis du overfører filer med træk og slip til en computer, der ikke har Windows Media Player 11 eller nyere, kan du kun overføre et begrænset antal filer (AAC, videofiler osv.) med træk og slip.

 • Installer Windows Media Player 11 eller nyere fra Windows Media Player-downloadsiden, og overfør derefter filerne igen med træk og slip. Før du installerer Windows Media Player 11 eller nyere på computeren, skal du kontrollere, om din software eller tjeneste understøtter Windows Media Player 11 eller nyere. Flere oplysninger om brug eller support til Windows Media Player findes på følgende websted:
  http://support.microsoft.com/

 • USB-kablet er ikke sluttet korrekt til USB-porten på computeren.

 • Fjern og isæt USB-kablet.

 • Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse.

 • Slet alle unødvendige data for at øge den ledige plads.

 • Se [Detaljer] for oplysninger om det maksimale antal filer og mapper, der kan optages.

 • Musiknumre med begrænset afspilningsperiode eller afspilningstæller kan muligvis ikke overføres på grund af begrænsninger, der er angivet af opretshaverne. Flere oplysninger om indstillingerne for de enkelte lydfiler fås hos distributøren.

 • Der findes unormale data på din "WALKMAN".

 • Overfør de brugbare filer til computeren igen, og formater den indbyggede flashhukommelse på din "WALKMAN" [Detaljer].

 • Du bruger muligvis ikke den understøttede software til at overføre data til din "WALKMAN".

 • Installer den understøttede software, og brug den til at overføre data.

 • Dataene kan være blevet beskadiget.

 • Slet de data, der ikke kan overføres fra computeren, og importer dem derefter til computeren igen. Når du importerer data til computeren eller overfører data til din "WALKMAN", skal du lukke alle andre programmer for at undgå, at dataene beskadiges.

 • Du prøver muligvis at overføre en fil med et format, som ikke kan afspilles.

 • Se [Detaljer] for oplysninger om understøttede filformater. Du kan muligvis ikke overføre en fil afhængigt af filspecifikationen.

 • Du forsøger at overføre .m4a-, .mp4-, .3gp- eller .m4v-filer på en computer, der allerede har installeret Windows Media Player 10.

 • Hvis du bruger Windows XP eller Windows Vista, skal du installere Windows Media Player 11 fra Windows Media Player-downloadsiden.

 • Kontakt producenten, hvis overførslen mislykkes, selvom du overfører dataene med korrekt software.

Overførslen tager for lang tid.
 • Du overfører en for stor fil.

 • Det kan tage lang tid at overføre en stor fil.

Der kan kun overføres en lille mængde data til din "WALKMAN".
 • Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse.

 • Slet alle unødvendige data for at øge den ledige plads.

 • Data, som ikke kan afspilles på din "WALKMAN", gemmes på din "WALKMAN".

 • Der kan kun overføres små mængder data, hvis din "WALKMAN" indeholder andre data end musiknumre, videoer eller foto. Data, der ikke understøttes af din "WALKMAN", skal overføres til computeren igen for at frigøre plads.

Kan ikke returnere et musiknummer på din "WALKMAN" til computeren.
 • Du prøver muligvis at returnere et musiknummer til en computer, som ikke blev brugt til at overføre musiknummeret til din "WALKMAN".

 • Hvis du overfører et musiknummer fra en computer til din "WALKMAN" ved hjælp af software, kan du muligvis ikke returnere musiknummeret til en anden computer. Returner musiknummeret til computeren, som blev brugt til at overføre musiknummeret til din "WALKMAN". Hvis du ikke kan returnere musiknummeret til computeren og gerne til slette musiknummeret, skal du bruge software til at vælge og slette det.

 • Du har muligvis slettet musiknummeret på computeren, som blev brugt til at overføre musiknummeret til din "WALKMAN".

 • Hvis du sletter musiknummeret på computeren, som du har brugt til at overføre musiknummeret til din "WALKMAN", kan du ikke returnere musiknummeret til computeren.

Din "WALKMAN" bliver ustabil, når den er sluttet til computeren.
 • Der bruges en USB-hub eller et USB-forlængerkabel.

 • Tilslutning af din "WALKMAN" via USB-hub eller forlængerledning fungerer muligvis ikke. Slut din "WALKMAN" direkte til computeren med USB-kablet (medfølger).

Mapper kan ikke omdøbes eller slettes.
 • Følgende mapper kan ikke slettes eller omdøbes: [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES], [PODCASTS], [RECORD], [RECEIVED] og [VOICE].