"SensMe™ Channels"

Du kan ikke finde den ønskede kanal.
  • Hvis der ikke er nogen musiknumre, som passer til kanalens emne, vises kanalen ikke på skærmen [SensMe™ Channels].

[Morning] vises altid for den tidsbaserede kanal.
  • Hvis du ikke har indstillet uret på din "WALKMAN", vises [Morning] altid for den tidsbaserede kanal.

Uegnede musiknumre for de valgte tidsbaserede kanaler afspilles.
  • Hvis der ikke er nogen musiknumre, som passer til den tidsbaserede kanals emne, afspilles alle musiknumre i din "WALKMAN" i vilkårlig rækkefølge.

Lydpodcasts og lydoptagelser afspilles ikke af "SensMe™ Channels".
  • Lydpodcasts og lydoptagelser analyseres ikke af 12 TONE ANALYSIS, og du kan ikke afspille dem med "SensMe™ Channels".