FM-radio

Lyden på FM-programmerne er utydelig.
 • Der er ikke stillet helt ind på den station, der skal modtages.

 • Stil ind på stationen manuelt med knappen / [Detaljer].

Modtagelsen er svag, og lydkvaliteten er dårlig.
 • Radiosignalet er svagt.

 • Brug FM-radioen i nærheden af et vindue, da signalet kan være svagt i bygninger eller i køretøjer.

 • Høretelefonernes ledning er ikke rettet helt ud.

 • Høretelefonernes ledning fungerer som antenne. Ret høretelefonernes ledning så meget ud som muligt.

 • Hvis modtageren indstilles til mono, reduceres støjen muligvis.

Der er interferens på FM-programmerne.
 • En enhed, der udsender radiosignaler, f.eks. en mobiltelefon, bruges i nærheden af din "WALKMAN".

 • Når du bruger udstyr som mobiltelefoner, skal de holdes på afstand af din "WALKMAN".

FM-programmerne kan ikke høres.
 • Der er ikke tilsluttet høretelefoner.

 • Høretelefonernes ledning fungerer som antenne. Der kan ikke modtages FM-udsendelser, når der er sluttet eksternt udstyr (medfølger ikke) til WM-PORT-stikket, og når høretelefonerne ikke kan tilsluttes.

 • FM-radio er ikke tilgængelig under Bluetooth-forbindelse.

 • Afslut Bluetooth-forbindelsen, og brug kabeltilsluttede hovedtelefoner.