Optagelse

Den resterende optagetid forbliver den samme, selvom der slettes filer.
 • På grund af systembegrænsninger øges den resterende optagetid ikke, hvis der kun slettes små filer.

Der kan ikke optages.
 • Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse.

 • Eksporter de optagede filer til en computer. Den nødvendige ledige plads varierer afhængigt af bithastigheden eller optagetiden.

 • Det maksimale antal filer, der kan optages, er nået. Se [Detaljer] for oplysninger om det maksimale antal filer og mapper, der kan optages.

 • Eksporter de optagede filer til en computer.

 • Din "WALKMAN" er sluttet til en computer.

 • Fjern din "WALKMAN" fra computeren.

 • Filnavnets serienummer er nået til 999.

 • Lydoptagelse er ikke tilgængelig under Bluetooth-forbindelse.

 • Afslut Bluetooth-forbindelsen.

Summen af den samlede optagetid og den resterende optagetid er ikke lig med den maksimale optagetid.
 • På grund af systembegrænsninger reduceres den resterende optagetid muligvis med nogle få sekunder, når optagelsen startes.

Optagede filer kan ikke slettes.
 • En fil eller mappe, der ikke kan slettes, er angivet som [skrivebeskyttet] på en computer.

 • Slet dataene med Windows Stifinder.

 • Batteriniveauet er lavt, eller der er ikke mere batteri.

En mappe slettes ikke, selvom alle de optagede filer er slettet.
 • Mappen indeholder andre filer end de optagede filer.

 • Åbn mappen med Windows Stifinder, og slet alle andre filer end dem, der er optaget med din "WALKMAN".