Bluetooth-kommunikation

Kan ikke registrere en Bluetooth-lydenhed (kan ikke gennemføre parring)
 • Din "WALKMAN" og Bluetooth-lydenheden er for langt fra hinanden til Bluetooth-kommunikation.

 • Registrer (par) dem inden for kommunikationsrækkevidden [Detaljer].

 • Bluetooth-lydenheden har ikke de samme supportprofiler, som din "WALKMAN" har.

 • Hvis supportprofilerne er nogle andre, kan din "WALKMAN" og Bluetooth-lydenheden ikke registreres (parres).

Bluetooth-kommunikation starter ikke.
 • Bluetooth-lydenheden er ikke tændt.

 • Tænd for Bluetooth-lydenheden, og indstil den til Bluetooth-kommunikation.

 • Bluetooth-forbindelsen er afsluttet.

 • Registrering (parring) af Bluetooth-lydenheden har slået fejl eller er ikke gennemført.

 • Din "WALKMAN" kan ikke kommunikere med enheder, som ikke er registreret. Registrer (par) din "WALKMAN" og Bluetooth-lydenhederne [Detaljer].

 • Din "WALKMAN" eller Bluetooth-lydenheden har skiftet til standby.

 • Gendan den fra standby.

 • Batteriet er ved at løbe tørt.

 • Slut din "WALKMAN" til en tændt computer eller stikkontakt for at lade batteriet op [Detaljer].

 • Registreringsoplysningerne for din "WALKMAN" eller Bluetooth-lydenhed er blevet slettet på grund af formatering, nulstilling osv.

 • Registrer (par) din "WALKMAN" og Bluetooth-lydenheden igen.

Du kan ikke høre lyd fra Bluetooth-lydenheden, der kommunikeres med.
 • Lydstyrken på Bluetooth-lydenheden er gjort lydløs.

 • Du skal ændre indstillingerne for at gendanne lydfunktionen.

 • Der er skruet helt ned for lyden.

 • Du kan muligvis ikke justere lydstyrken trådløst på nogle Bluetooth-lydenheder. Skru op for lydstyrken på Bluetooth-lydenheden og din "WALKMAN" til et moderat niveau.

 • Din "WALKMAN" eller Bluetooth-lydenhed er ikke tændt.

 • Tænd for den, og indstil den til Bluetooth-kommunikation.

 • Bluetooth-lydenheden understøtter muligvis ikke A2DP-profilen.

 • Kontroller, om Bluetooth-lydenheden understøtter A2DP-profilen [Detaljer].

 • Afspilning af en fil er ikke startet.

 • Bluetooth-lydenheden er ikke tændt.

 • Tænd for Bluetooth-lydenheden, og indstil den til Bluetooth-kommunikation.

 • Bluetooth-forbindelsen er afsluttet.

 • Et musiknummer, som du vil afspille, vælges ikke.

 • Vælg musiknummeret på din "WALKMAN".

Du kan ikke justere lydstyrken.
 • Knappen HOLD er indstillet til HOLD.

 • Du kan ikke justere lydstyrken trådløst på nogle enheder. Skru op for lydstyrken på Bluetooth-lydenheden eller din "WALKMAN" manuelt.

Lyden forvrænges eller falder ud.
 • En enhed, som bruger frekvensen 2,4 GHz, f.eks. en trådløs LAN-enhed, trådløs telefon eller mikrobølgeovn, bruges i nærheden af din "WALKMAN" eller enheden.

 • Udfør Bluetooth-kommunikation væk fra elektroniske enheder.

 • Kommunikation forhindres af f.eks. metal, vægge eller mennesker.

 • Fjern alle forhindringer, eller skift placering for at sikre kommunikationen.

 • Hvis du ikke anvender lydeffekter i [Sound Effect Preset], fungerer funktionen [Clear Stereo] ikke under Bluetooth-kommunikation [Detaljer].

Lyden falder ofte ud.
 • En enhed, som bruger frekvensen 2,4 GHz, f.eks. en trådløs LAN-enhed, trådløs telefon eller mikrobølgeovn, bruges i nærheden af din "WALKMAN" eller enheden.

 • Udfør Bluetooth-kommunikation væk fra elektroniske enheder.

 • Kommunikation forhindres af f.eks. metal, vægge eller mennesker.

 • Fjern alle forhindringer, eller skift placering for at sikre kommunikationen.

 • Bithastigheden er ikke korrekt for omgivelserne.

 • Kommunikationens stabilitet er baseret på indstillingen for bithastigheden og omgivelserne. Hvis kommunikationen er ustabil, justeres bithastigheden i [Wireless Playback Quality] for at sikre kommunikationen [Detaljer].

Lyden falder ud.
 • Lydudfald kan forekomme afhængigt af omgivelserne eller indstillingerne. De kan reduceres på følgende måder.

 • Placer din "WALKMAN" og Bluetooth-lydenheden tættere på hinanden.

 • Indstil [Wireless Playback Quality] til [Prioritize Connection] [Detaljer].

 • Indstil [DPC (Speed Control)] til [Off] [Detaljer] og [Karaoke/Language Study] til [Off] [Detaljer].

Der genereres støj.
 • Bluetooth-forbindelsen er ustabil.

 • Du kan muligvis høre støj ved nogle kommunikationsforhold. Skift placering, og genstart kommunikationen [Detaljer].

 • Du kan muligvis kun høre støj i den ene side af hovedtelefonerne afhængigt af forbindelsesstatussen.

 • Afslut Bluetooth-forbindelsen, og genopret den.

Videolyden er forsinket.
 • Når du hører videolyd fra bestemte Bluetooth-lydenheder, er lyden muligvis lidt efter videoen.

En fil, som er modtaget, vises ikke.
 • Din "WALKMAN" understøtter ikke filen.

Du kan ikke slette filer.
 • Filerne er ikke musiknumre, der er modtaget.

 • Slet dem med den software, som du brugte til overførslen, eller med Windows Stifinder. Se [Detaljer] for at slette filer, der er modtaget.

 • Din "WALKMAN" understøtter ikke filerne, der er modtaget.

 • Filerne, der er modtaget, kan ikke vises på skærmen på din "WALKMAN". Brug Windows Stifinder for at slette dem, eller slet dem alle [Detaljer].

Albumomslag vises ikke.
 • Omslag sendes muligvis ikke via Bluetooth-forbindelsen afhængigt af softwaren, som bruges til at indstille omslaget.

Skærmen til indtastning af adgangsnøgle vises.
 • Der kræves muligvis en adgangsnøgle afhængigt af den tilsluttede Bluetooth-lydenhed.

 • Indtast det samme profilnummer (4 til 10 cifre) på din "WALKMAN" og Bluetooth-lydenheden. Hvis du ikke kan indtaste nummeret på Bluetooth-lydenhed, henvises til enhedens betjeningsvejledning.