Advarsel

Følgende beskrivelser er vigtige, når du bruger din "WALKMAN". Du skal følge instruktionerne nedenfor.
  • Du må ikke kortslutte stikkene på din "WALKMAN" med metalgenstande.

  • Du må ikke hælde vand i eller komme andre genstande ind i din "WALKMAN". Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
    Hvis dette sker, skal du omgående slukke din "WALKMAN", fjerne USB-kablet fra din "WALKMAN" og kontakte den nærmeste Sony-forhandler eller det nærmeste Sony Service Center.

  • Du må ikke anbringe din "WALKMAN" i åben ild.

  • Du må ikke adskille eller ændre din "WALKMAN". Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller det nærmeste Sony Service Center for at få byttet genopladelige batterier, udført interne eftersyn eller reparationer.

  • Du må ikke anbringe tunge genstande oven på din "WALKMAN" eller udsætte din "WALKMAN" for kraftige stødpåvirkninger. Dette kan forårsage fejl i eller beskadige enheden.