Bemærkninger om softwaren

 • Softwaren og brugervejledningen er underlagt loven om ophavsret, og det er dermed forbudt at gengive softwaren og brugervejledningen helt eller delvist eller udleje softwaren uden tilladelse fra opretshaveren.

 • Sony kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for økonomiske skader eller tab af fortjeneste, herunder krav fremsat af tredjeparter som følge af brug af den software, der leveres med din "WALKMAN".

 • Softwaren, som følger med din "WALKMAN", kan ikke bruges med andet udstyr end det tiltænkte.

 • Bemærk, at softwarespecifikationerne kan ændres uden varsel som følge af vores fortsatte bestræbelser på at forbedre kvaliteten.

 • Brug af din "WALKMAN" med anden software end den medfølgende software er ikke omfattet af garantien.

 • Muligheden for at vise sprogene på medfølgende software vil afhænge af det installerede operativsystem på din computer. For at opnå bedre resultater skal du sørge for, at det installerede operativsystem er kompatibelt med det sprog, som du ønsker at få vist.

 • Vi garanterer ikke, at det vil være muligt at vise alle sprog korrekt på den medfølgende software.

 • Tegn, der er oprettet af brugeren samt visse specialtegn kan muligvis ikke vises.

 • Beskrivelserne i denne brugervejledning forudsætter, at du har kendskab til den grundlæggende betjening af Windows.
  Yderligere oplysninger om brug af computeren og operativsystemet findes i de respektive brugervejledninger.