Lagring af data

Du kan gemme computerdata i den indbyggede flashhukommelse på din "WALKMAN" ved at overføre dataene fra computeren med Windows Stifinder eller anden overførselssoftware. Hvis din "WALKMAN" er sluttet til computeren, vises den indbyggede flashhukommelse i Windows Stifinder som [WALKMAN].
Bemærkning
  • Du må ikke bruge den medfølgende software sammen med den indbyggede flashhukommelse på din "WALKMAN", når du samtidig bruger Windows Stifinder.

  • Du må ikke fjerne USB-kablet (medfølger), mens [Do not disconnect.] vises under en dataoverførsel. Dette kan beskadige de data, der overføres, eller data, der er gemt i din "WALKMAN".

  • Du må ikke ændre navne på følgende mapper: [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES], [PODCASTS], [RECORD], [RECEIVED] og [VOICE]. Du må heller ikke ændre navne på filer og mapper, der ligger under dem. Hvis du gør dette, vises de ikke på din "WALKMAN".