Varning

Följande beskrivningar är viktiga för användningen av din ”WALKMAN”. Var noga med att följa anvisningarna nedan.
  • Se till att inte kortsluta kontakterna på din ”WALKMAN” med metallföremål.

  • Häll inte vatten och för inte in några främmande föremål i ”WALKMAN”. Om du gör det kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
    Om detta sker stänger du omedelbart av din ”WALKMAN”, kopplar bort USB-kabeln från din ”WALKMAN” och rådgör med din närmaste Sony-återförsäljare eller ett Sony-servicecenter.

  • Släng inte din ”WALKMAN” i öppen eld.

  • Ta inte isär eller modifiera din ”WALKMAN”. Om du gör det kan det leda till elektriska stötar. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony-servicecenter för att byta laddningsbara batterier, göra invändiga kontroller eller reparationer.

  • Placera inte tunga föremål på din ”WALKMAN” och utsätt inte din ”WALKMAN” för kraftiga stötar. Det kan leda till fel eller skador.