Innehållsförteckning

Komma igång

Använda programvaran

Använda högtalaren

Musik

”SensMe™ Channels”

”Music Unlimited”

Video/ Podcaster/ Bilder

FM-radio

Göra/ spela upp röstinspelningar

Timer

Inställningar

Felsökning

Viktig information

Specifikationer