Försiktighetsåtgärder

Att observera beträffande användning

Följande beskrivningar är viktiga för användningen av din ”WALKMAN”. Var noga med att följa anvisningarna nedan.
 • Vidrör inte det uppladdningsbara batteriet med bara händer om det läcker. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare om batterivätska har läckt ut, eftersom batterivätska kan finnas kvar i din ”WALKMAN”. Gnugga inte ögonen om du får vätskan i ögonen, det kan leda till blindhet. Skölj ögonen med rent vatten och kontakta en läkare.
  Om du får vätska på kroppen eller kläderna ska du tvätta bort det omedelbart. Annars kan du få brännskador eller andra skador. Om du bränner dig eller skadas av vätska från batteriet ska du kontakta en läkare.

 • Stäng av din ”WALKMAN” och flytta den bort från radio- eller TV-apparater om din ”WALKMAN” stör radio- eller TV-mottagningen.

 • Speciellt vid torr luft kan du känna svaga stickningar i öronen. Detta är ett resultat av statisk elektricitet som lagrats i kroppen och inget fel på din ”WALKMAN”.
  Effekten kan minimeras genom att ha på dig kläder av naturliga material.

 • När du använder en rem (medföljer ej) bör du se upp så att den inte fastnar i något som du passerar. Dessutom ska du inte svänga med din ”WALKMAN” när du håller i remmen. Du kan skada andra.

 • Använd inte din ”WALKMAN” på annat sätt än som anges i meddelandena under start och landning i flygplan.

 • Om du ser åskblixtar eller hör åska ska du direkt ta av hörlurarna och sluta använda din ”WALKMAN”.

 • Om du får en allergisk reaktion av de medföljande hörlurarna ska du omedelbart sluta använda dem och kontakta en läkare.

Att observera beträffande användningsmiljö

 • Använd aldrig din ”WALKMAN” där den utsätts för extrem belysning, extrema temperaturer, fukt eller vibrationer. Lämna t.ex. aldrig din ”WALKMAN” i en bil parkerad i solen eller i direkt solljus. Den kan missfärgas, deformeras eller skadas.

 • Lämna inte din ”WALKMAN” på mycket dammiga platser.

 • Lämna inte din ”WALKMAN” på en ostadig yta eller i lutande läge.

Anmärkningar om att hantera din ”WALKMAN”

 • När du kopplar ur hörlurarna från din ”WALKMAN” ska du hålla i själva kontakten när du drar. Om du bara håller i sladden kan den skadas.

 • Utsätt inte LCD-skärmens yta för hårt tryck. Detta kan orsaka förvrängning av färger eller ljusstyrka, eller orsaka ett fel i LCD-skärmen.

 • Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan för att undvika att höljet deformeras eller att fel uppstår på din ”WALKMAN” när den används.

 • Kom ihåg att inte sätta dig om din ”WALKMAN” ligger i bakfickan.

 • Kom ihåg att inte lägga din ”WALKMAN” i en väska med hörlurarna/hörlurssladden lindad runt den och sedan utsätta väskan för kraftiga stötar.

Att observera beträffande att skydda din ”WALKMAN” från att bli våt

 • Utsätt inte din ”WALKMAN” för vatten. Din ”WALKMAN” är inte vattentät. Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan.

 • Var försiktig så att du inte tappar din ”WALKMAN” i en diskho eller annan vattenfylld behållare.

 • Använd inte din ”WALKMAN” i fuktiga miljöer eller vid dåligt väder, som vid regn eller snö.

 • Låt inte din ”WALKMAN” bli blöt.
  Om du rör vid din ”WALKMAN” med blöta händer eller lägger din ”WALKMAN” i fuktigt tyg, kan din ”WALKMAN” bli blöt, vilket kan leda till fel.