Meddelande till användare

  • Musikinspelningarna är bara avsedda för privat bruk. Om inspelningarna ska användas för andra ändamål krävs medgivande från copyrightinnehavarna.

  • Sony kan inte hållas ansvarigt för ofullständiga inspelningar, nedladdningar eller data som skadats till följd av problem med din ”WALKMAN” eller datorn.

  • Vissa typer av tecken och symboler kanske inte visas på rätt sätt på din ”WALKMAN” i följande fall:

  • Ett språk som inte stöds av din ”WALKMAN” används i texten.

  • Användardefinierade tecken eller specialsymboler används i texten.

  • Din ”WALKMAN” kan bli varm när du laddar upp den efter en längre tids användning.

  • Observera att det kan uppstå kondens tillfälligt om din ”WALKMAN” t ex snabbt förflyttas från en lägre temperatur till en högre temperatur eller används i ett rum där ett värmeelement just har slagits på. Kondens bildas när fukt i luften fastnar på en yta, t ex metallpaneler etc. och sedan ändrar form till flytande.
    Om kondens bildas i din ”WALKMAN” ska du stänga av den och låta den vara avstängd tills kondensen försvinner. Om du använder din ”WALKMAN” med kondens kan fel uppstå.

  • Om du använder din ”WALKMAN” på en kall plats kan bilder visas med svarta kanter runt om. Detta är inte ett fel på din ”WALKMAN”.

Om provdata (*1)

Din ”WALKMAN” är förinstallerad med provdata.
Om du raderar provdata kan du inte återställa dem och vi erbjuder inga ersättningsdata.
(*1) I vissa länder eller regioner är inte provdata installerade.