Att observera beträffande hörlurarna

Trafiksäkerhet

Lyssna inte med hörlurar i situationer där du måste kunna höra din omgivning.

Undvika hörselskador

Undvik att lyssna på hög volym när du använder hörlurar. Hörselexperter varnar för användning av hörlurar med hög volym under en längre tid. Om du hör ett ringande ljud bör du omedelbart sänka volymen eller sluta använda hörlurarna.
Vrid inte upp volymen på högsta volym med en gång, speciellt inte när du använder hörlurar. Vrid upp volymen gradvis för att undvika att för höga nivåer skadar öronen.

Ta hänsyn till omgivningen

Håll volymen på en lagom nivå. Samtidigt som du då kan höra ljud från omgivningen visar du hänsyn mot dem som vill slippa höra ljudet från dina hörlurar.