Att observera beträffande rengöring

  • Rengör höljet på din ”WALKMAN” med en mjuk duk, t ex en rengöringsduk för glasögon.

  • Om höljet på din ”WALKMAN” blir mycket smutsigt ska det rengöras med en mjuk duk, lätt fuktad med vatten eller ett milt rengöringsmedel.

  • Använd inga typer av skurdukar med slipmedel, skurpulver eller lösningsmedel som t ex alkohol eller bensin, eftersom det kan skada höljets yta.

  • Var försiktig så att inte vatten tränger in i din ”WALKMAN” via öppningen i närheten av kontakten.

  • Rengör kontakten på hörlurarna regelbundet.