Lagra data

Du kan lagra data från datorn i det inbyggda flashminnet på din ”WALKMAN” genom att överföra data från datorn med Windows Utforskaren eller något annat överföringsprogram. Om din ”WALKMAN” är ansluten till datorn visas det inbyggda flashminnet i Windows Utforskaren som [WALKMAN].
Obs
  • Använd inte den inbyggda programvaran medan Windows Utforskaren använder det inbyggda flashminnet på din ”WALKMAN”.

  • Koppla inte bort USB-kabeln (medföljer) medan [Do not disconnect.] visas när data överförs. Annars kan data som överförs eller data som lagrats i din ”WALKMAN” skadas.

  • Byt inte namn på mapparna [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES], [PODCASTS], [RECORD] och [VOICE]. Byt inte heller namn på filer och mappar som är underordnade dessa. Annars visas de inte på din ”WALKMAN”.