Jak korzystać z tego Przewodnika użytkownika

Przewodnik użytkownika wyjaśnia, jak używać każdej funkcji aparatu, jak zmieniać ustawienia i jak radzić sobie z problemami.
Obrazy używane jako przykłady w tym Przewodniku użytkownika to reprodukcje, a nie rzeczywiste obrazy wykonane tym aparatem.

Wybieranie tematu do wyświetlenia

Poniższe ilustracje pokazują przykładowo Internet Explorer 7.
  1. Kliknij tytuł na pasku bocznym po lewej stronie okna przeglądarki.

Lista tematów dla danego tytułu pojawi się w prawym okienku.
  1. Kliknij tytuł tematu na liście.

Opisy pojawią się w prawym okienku.

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmień rozmiar czcionki, zmieniając ustawienie przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak zmienić ustawienie rozmiaru czcionki znajdziesz w Pomocy przeglądarki internetowej.

Wyszukiwanie tematu według słowa kluczowego

Wprowadź słowo kluczowe w oknie wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk [Wyszukaj].

Powrót do poprzedniej strony

Użyj przycisku Wstecz przeglądarki internetowej aby wrócić do poprzednia oglądanej strony, lub użyj nawigacji okruszkowej (A) aby wyświetlić żądaną stronę.

Drukowanie strony

Kliknij przycisk [Drukuj], aby wydrukować oglądaną stronę.

Oznaczenia i sposoby zapisu: Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika przedstawia kolejność operacji przy użyciu strzałek ( ) (A).
Wykonuj czynności we wskazanej kolejności.
  • Ikony w zdaniach dotyczących procedur operacji pojawiają się, gdy aparat ma ustawienia domyślne.

  • Ustawienie domyślne jest wskazywane przez .

  • wskazuje użyteczne informacje.