Spis zawartości

Przed użyciem

Nagrywanie

Oglądanie

Używanie opcji MENU (Fotografowanie)

Używanie opcji MENU (Oglądanie)

Zmiana ustawień

Oglądanie obrazów na telewizorze

Używanie z komputerem

Drukowanie

Rozwiązywanie problemów

Środki ostrożności / O tym aparacie