Lista ikon wyświetlanych na ekranie

Ikony są wyświetlane na ekranie, aby wskazywać stan aparatu.
Można zmienić wyświetlany ekran, używając przycisku DISP (Ustawienia wyświetlania) na przycisku sterowania.

Lista ikon trybu fotografowania


Wyświetlenie
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałej mocy akumulatora
Ostrzeżenie o bliskim wyczerpaniu akumulatora
Rozmiar zdjęcia / Rozmiar obrazu panoramy / Rozmiar filmu
Wybór sceny
Pokrętło trybu pracy
Ikona rozpoznania sceny
Balans bieli
Tryb pomiaru
Ostrzeżenie o wibracji
Efekt wizualny
Rozpoznanie sceny
Fotografowanie z bracketingiem
Ustawienie bracketingu
DRO
Ustawienia serii zdjęć
Efekt gład. skóry
Wskaźnik czułości na uśmiech
1.4
Wskaźnik skali zbliżenia


Wyświetlenie
Wskaźnik
Red. zamkniętych oczu
Blokada AE/AF
ISO400
Liczba ISO
Wolna migawka NR
125
Czas otwarcia migawki
F3.3
Liczba przysłony
+2.0EV
Wartość ekspozycji
Wskaźnik ramki pola AF


Wyświetlenie
Wskaźnik
Katalog do zapisu
96
Liczba zdjęć, które można zarejestrować
100min
Dostępny czas nagrywania
Nośniki nagrywania (Karta pamięci, pamięć wewnętrzna)
Wyświetlanie trybu Eye-Fi
Wspomaganie AF
Tryb lampy błyskowej
Redukcja czerwonych oczu
Ładowanie lampy błyskowej


Wyświetlenie
Wskaźnik
Samowyzwalacz
C:32:00
Wyświetlenie samodiagnostyki
Wpisz datę
Wykrywanie twarzy
Plik bazy danych pełny / Ostrzeżenie o błędzie pliku bazy danych
Destynacja
Ostrzeżenie przed przegrzaniem
Tryb ekonomiczny
Ramka pola AF
Celownik pomiaru punktowego
Histogram
NAGRYW.
Gotowy
Nagrywanie filmu/Stan gotowości filmu
0:12
Czas nagrywania (m:s)

Lista ikon trybu oglądania


Wyświetlenie
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałej mocy akumulatora
Ostrzeżenie o bliskim wyczerpaniu akumulatora
Rozmiar zdjęcia / Rozmiar obrazu panoramy / Rozmiar filmu
Ochrona
Znacznik druku (DPOF)
Zoom odtwarzania
Tryb oglądania


Wyświetlenie
Wskaźnik
101-0012
Numer katalogu/pliku
2012 1 1
9:30 AM
Data/godzina nagrania wyświetlonego zdjęcia


Wyświetlenie
Wskaźnik
Katalog odtwarzania
12/12
Numer obrazu / Liczba obrazów zapisanych w zakresie dat i wybranym katalogu
Nośniki odtwarzania (Karta pamięci, pamięć wewnętrzna)
Wyświetlanie trybu Eye-Fi
Zmiana katalogu
Tryb pomiaru
Tryb lampy błyskowej
Balans bieli
ISO400
Liczba ISO
Plik bazy danych pełny / Ostrzeżenie o błędzie pliku bazy danych


Wyświetlenie
Wskaźnik
C:32:00
Wyświetlenie samodiagnostyki
+2.0EV
Wartość ekspozycji
500
Czas otwarcia migawki
F3.3
Liczba przysłony
Tryb ekonomiczny
Odtwarzanie
Pasek odtwarzania
00:00:12
Licznik
Histogram
Głośność