Wykonywanie zdjęć

 1. Ustaw pokrętło trybu pracy na (Inteligentna automatyka), po czym naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie).

 1. Utrzymuj aparat nieruchomo, w sposób pokazany na rysunku.

 • Nie zakrywaj lampy błyskowej palcami.

 1. Naciśnij spust migawki do połowy, aby nastawić ostrość.

Kiedy obraz jest zogniskowany, słychać brzęczyk i zapala się wskaźnik .
 • Najkrótsza odległość fotografowania wynosi około 5 cm (W), 120 cm (T) (od obiektywu).

 • W zależności od warunków fotografowania, tryb Makro może zostać ustawiony automatycznie.

 1. Naciśnij całkowicie spust migawki.

 • Podczas fotografowania nie należy zakrywać palcami lampy błyskowej lub obiektywu.

 • Gdy używana jest lampa błyskowa, jest ona (A) otwierana automatycznie.

Gdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania
 • Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF zacznie wolno migać i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Skomponuj ujęcie na nowo lub zmień nastawienie ostrości. [Szczegóły]

 • Ogniskowanie może być trudne w następujących sytuacjach:

 • Jest ciemno i obiekt jest oddalony.

 • Kontrast między obiektem i tłem jest słaby.

 • Obiekt jest widoczny przez szybę.

 • Obiekt szybko się porusza.

 • Występuje odbite światło lub lśniące powierzchnie.

 • Obiekt jest oświetlony od tyłu lub występuje migające światło.


Podobny temat