Nagrywanie filmów

  1. Ustaw pokrętło trybu pracy na (Tryb filmu), po czym naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie).

  1. Naciśnij spust migawki, aby zacząć nagrywanie.

  1. Naciśnij ponownie spust migawki, aby zatrzymać nagrywanie.

Uwagi
  • Jeśli podczas nagrywania filmu użyta zostanie funkcja zoomu, nagrany zostanie dźwięk pracy obiektywu.

  • Nagrywanie bez przerwy jest możliwe przez ok. 29 minut przy temperaturze 25°C i przy domyślnych ustawieniach aparatu. Po zakończeniu nagrywania można ponownie nacisnąć spust migawki, aby wznowić nagrywanie. W zależności od temperatury w trakcie nagrywania, może ono zostać automatycznie wyłączone w celu ochrony aparatu.


Podobny temat