Inteligentna automatyka

Umożliwia wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją nastawienia.
  1. Ustaw pokrętło trybu pracy na (Inteligentna automatyka).

  1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

O rozpoznaniu sceny

Rozpoznanie sceny działa w trybie inteligentnej automatyki. Funkcja ta umożliwia aparatowi automatyczne wykrycie warunków nagrywania i wykonanie zdjęcia.

Podobny temat