Fot. z ręczną reg. naświetlenia

Można fotografować przy ulubionym ustawieniu ekspozycji, poprzez ręczne ustawienie czasu otwarcia migawki i wartości przysłony.
 1. Ustaw pokrętło trybu pracy na (Fot. z ręczną reg. naświetlenia).

 1. Naciśnij na przycisku sterowania.

 1. Wybierz czas otwarcia migawki i przysłonę (wartość F) za pomocą przycisku sterowania.


Przycisk sterowania
Funkcja
Powrót
Czas otwarcia migawki
Przysłona (wartość F)

 • Wybierz czas otwarcia migawki z zakresu od 1/1600 sekundy do 30 sekund.

 • Gdy zoom jest ustawiony w skrajnym położeniu W, można wybrać przysłonę F3,3 lub F8,0 (gdy używany jest wewnętrzny filtr ND (neutralny szary)).
  Gdy zoom jest ustawiony w skrajnym położeniu T, można wybrać przysłonę F5,9 lub F14 (gdy używany jest wewnętrzny filtr ND (neutralny szary)).

 1. Wciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie.

Ustawianie czasu otwarcia migawki i przysłony (wartość F)
Różnica pomiędzy ustawieniami a prawidłową ekspozycją ustaloną przez aparat wyświetlana jest jako wartość EV na ekranie.
A: Czas otwarcia migawki/przysłona (wartość F)
B: Wartość EV
 • 0EV to wartość, która według aparatu jest najbardziej odpowiednia.

 • Gdy czas otwarcia migawki to jedna sekunda lub dłużej, czas otwarcia migawki wskazywany jest symbolem [”], na przykład [1”].

 • W przypadku ustawienia dłuższego czasu otwarcia migawki, zalecane jest użycie statywu, aby zapobiec działaniu wibracji.

 • Gdy czas otwarcia migawki będzie dłuższy niż pewna określona wartość, automatycznie aktywowana jest funkcja wolnej migawki NR w celu redukcji szumu, a na ekranie wyświetlany jest symbol .

 • W przypadku wybrania długich czasów otwarcia migawki, przetworzenie danych trwa pewien czas.

Uwagi
 • Jeśli przy danych ustawieniach uzyskanie prawidłowej ekspozycji nie będzie możliwe, po naciśnięciu spustu migawki do połowy, wskaźniki wartości ustawień na ekranie będą migać. W takich warunkach można wykonać zdjęcie, ale zalecane jest wyregulowanie ekspozycji.

 • Nie można wybrać czasu otwarcia migawki i przysłony (wartości F), gdy samowyzwalacz ustawiony jest na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami].

Podobny temat