Rozległa panorama

Umożliwia stworzenie panoramicznego obrazu ze złożonych razem obrazów.
 1. Ustaw pokrętło trybu pracy na (Rozległa panorama).

 1. Wybierz kierunek fotografowania za pomocą /// (góra/dół/lewo/prawo) na przycisku sterowania.

 1. Skieruj aparat na końcowy fragment widoku, który chcesz sfotografować i wciśnij całkowicie spust migawki.

A: Ta część nie zostanie wykonana.
 1. Panoramuj aparatem do końca paska wiodącego (B), podążając za wskaźnikiem na ekranie.

Wskazówki dotyczące zdjęcia panoramicznego
Wykonaj panoramowanie po łuku, z jednakową prędkością i w kierunku wskazywanym na ekranie. Nieruchome obiekty bardziej nadają się do panoramicznych zdjęć niż obiekty ruchome.
Jak najkrótszy promień.
W pionie
W poziomie
 • Najpierw wciśnij do połowy spust migawki, aby zablokować ostrość, ekspozycję i balans bieli. Następnie wciśnij do końca spust migawki i wykonaj panoramowanie w poziomie lub w pionie.

 • Jeżeli fragment pokazujący różnorodne kształty lub krajobraz jest skoncentrowany wzdłuż krawędzi ekranu, kompozycja obrazu może się nie udać. W takim wypadku zmień kompozycję ramki tak, aby ten fragment był w centrum obrazu i wykonaj fotografowanie ponownie.

Fotografowanie panoramicznego obrazu w 360 stopniach
Ten aparat wyposażony jest w funkcję fotografowania panoramicznego, umożliwiającą fotografowanie obrazu panoramicznego obejmującego prawie pełne 360 stopni.
Zrób panoramiczne zdjęcie wybierając MENU i ustawiając opcję [Rozmiar obrazu panoramy] na [360°]. Zapisane zdjęcia panoramiczne można dokładnie przewijać podczas odtwarzania w aparacie.
 • Wybierz kierunek fotografowania za pomocą / na przycisku sterowania. Nie można zrobić panoramicznego zdjęcia w pionie, gdy opcja [Rozmiar obrazu panoramy] ustawiona jest na [360°].

 • W zależności od obiektu lub sposobu fotografowania, rejestrowany w rzeczywistości obraz może nie obejmować 360 stopni.

Uwagi
 • Jeżeli nie zdołasz w dostępnym czasie wykonać panoramowania aparatem przez cały obiekt, na złożonym obrazie pojawi się szare miejsce. W takim wypadku panoramuj aparatem szybciej, aby nagrać cały panoramiczny obraz.

 • Ponieważ całość zostanie złożona z kilku obrazów, część połączona nie będzie nagrana zupełnie gładko.

 • Gdy pełny kąt panoramicznego fotografowania i wycinek z nastawioną blokadą AE/AF różnią się bardzo poziomem jasności, kolorystyką i ogniskowaniem, efekt fotografowania nie będzie zadowalający. W takim wypadku zmień wycinek z nastawioną blokadą AE/AF i wykonaj fotografowanie ponownie.

 • Nie można tworzyć zdjęć panoramicznych w następujących sytuacjach:

 • Panoramowanie aparatem jest za szybkie lub za wolne.

 • Występuje za dużo drgań aparatu.


Podobny temat