Tryb filmu

Umożliwia nagrywanie filmów z dźwiękiem.
  1. Ustaw pokrętło trybu pracy na (Tryb filmu).

  1. Naciśnij spust migawki.

  1. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie spust migawki.

Podobny temat