Śledzenie ostrością

Nawet gdy obiekt będzie w ruchu, aparat będzie automatycznie ustawiał ostrość.
  1. Skieruj aparat na obiekt, a następnie naciśnij przycisk na przycisku sterowania.

Pojawi się ramka docelowa.
  1. Umieść ramkę docelową na obiekcie, na którym chcesz ogniskować i naciśnij .

Zacznie się śledzenie ostrością.
  1. Wciśnij całkowicie spust migawki, aby zrobić zdjęcie.

  1. Aby anulować funkcję śledzenia ostrością przede fotografowaniem, ponownie naciśnij .

Śledzenie twarzy
W przypadku użycia funkcji śledzenia ostrością po aktywacji funkcji wykrywania twarzy można wybrać twarz z priorytetem i zarejestrować ją w aparacie.
Uwagi
  • Funkcja śledzenia ostrością nie jest dostępna przy używaniu zoomu cyfrowego.

  • Śledzenie ostrością zostanie automatycznie anulowane, gdy obiekt zniknie z ekranu lub gdy śledzenie ostrością nie powiodło się.

Podobny temat