DISP (Ustawienia wyświetlania)

 1. Naciśnij DISP (Ustawienia wyświetlania) na przycisku sterowania.

 1. Wybierz żądany tryb przyciskiem sterowania.(Wyłącz)
Wyświetla wyłącznie zdjęcia.

(Szczegółowe informacje)
Wyświetla informacje.
Wyświetlane są również dane Exif dla zapisanego zdjęcia.
(Włącz)
Wyświetla informacje.

Histogram

Histogram to wykres przedstawiający jasność obrazu. Gdy wykres przesunięty jest w prawą stronę (A), oznacza to, że obraz jest jasny, a gdy przesunięty jest w lewą stronę (B), oznacza to, że obraz jest ciemny.
 1. Naciśnij DISP (Ustawienia wyświetlania) na pokrętle sterowania, a następnie wybierz [Szczegółowe informacje].

Uwagi
 • Histogram jest również wyświetlany podczas odtwarzania pojedynczego zdjęcia, ale nie ma możliwości regulacji ekspozycji.

 • Histogram nie jest wyświetlany w następujących sytuacjach:

 • Nagrywanie/odtwarzanie filmów

 • Wyświetlanie zdjęć w orientacji pionowej

 • Obracanie zdjęć

 • Fotografowanie/wyświetlanie się w trybie rozległej panoramy

 • Duża różnica pomiędzy histogramem wyświetlanym podczas fotografowania i odtwarzania może wystąpić w następujących sytuacjach:

 • Lampa błyska kilkukrotnie.

 • Czas otwarcia migawki jest długi lub krótki.

 • Histogram może nie być wyświetlany w przypadku zdjęć zarejestrowanych za pomocą innych aparatów.